ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych niskiego i średniego...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach / 2021 - 2023

19.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z Polską Spółką Gazownictwa w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na podstawie jednostkowych zamówień dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacji sieci gazowych w tym stacji redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno – pomiarowych, związanych z wykonaniem robót budowlano – montażowych na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, realizowanych na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach.

Umowa ramowa została zawarta na okres 24 miesięcy (okres jej  obowiązywania ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zamówień):

  • roboty na sieci będą obejmowały m.in.: modernizację sieci gazowych - w tym stacji redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych
  • wartość robót 56,8 mln zł netto
  • zespół inspektorów nadzoru SAFEGE będzie składał się z trzech osób

Jest to już nasz piąty projekt dla Polskiej Spółki Gazownictwa, w tym drugi dla PSGaz Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.