ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku / 2024

01.03.2024 podpisaliśmy kontrakt z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą “Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”, na etapie odbioru prac projektowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym.

Budynek teatru powstał w 1938 r. Znajduje się on w centrum miasta i w jego skład wchodzą 3 części (A, B, C). Część A to właśnie pierwotna bryła z ‘38 (wpisana do rejestru zabytków), która ma 3 kondygnacje. Część B to budynek magazynowo - administracyjny z 1987 roku, mający 4 kondygnacje. Część C zaś to jednokondygnacyjna część techniczna, również z ‘87 roku. Przy teatrze istnieje parking na 15 miejsc.

Zadanie polega na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu oraz rozbiórce części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części magazynowej na garderoby i sanitariaty, części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne oraz budowie muru oporowego i zagospodarowaniu terenu.