ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja toru regatowego Malta w Poznaniu / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja toru regatowego Malta w Poznaniu / 2017 - 2018

Modernizacja toru regatowego Malta w Poznaniu

12.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w którego imieniu i na rzecz działa Inwestor Zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i innych usług związanych z nadzorem nad przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toru regatowego Malta”. Zadanie realizowane będzie w trzech częściach:

  • ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jeziorem Malta
  • skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jeziora maltańskiego
  • rodzinna przystań sportu i rekreacji nad Maltą.

Inwestycja ma m.in. usprawnić dostęp do terenów rekreacyjnych poprzez eliminację bariery w postaci stromych schodów. Poszerzony zostanie również zakres dostępnych atrakcji - jedną z głównych atrakcji będzie Okręt Fregata zaprojektowany tak, aby służyć starszym dzieciom w rozwijaniu orientacji przestrzennej, zachowania równowagi i rozwoju sensoryczno-motorycznym. Powstanie wielofunkcyjny skatepark, ławki i gry zręcznościowe, a wszystko oświetli energooszczędne oświetlenie.