ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Zakładu Północnego – etap II....

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja instalacji wapna / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja instalacji wapna / 2019 - 2021

20.12.2019 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja instalacji wapna”.

Zakład Północny pokrywa ok. 25% zapotrzebowania na wodę aglomeracji warszawskiej. Celem projektu jest budowa instalacji ozonowania pośredniego i filtrów węglowych o przepustowości dostosowanej do aktualnej i prognozowanej produkcji zakładu.

Specjaliści SAFEGE będą świadczyć usługi w zakresie zarządzania, nadzoru oraz rozliczania prac (roboty sanitarne, wodne i kanalizacyjne, przebudowa sieci i instalacji).

Umowa na realizację II etapu modernizacji Zakładu Północnego jest realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.