ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej w Kozienicach / 2023 - 2030

SEKTOR: energetyka
INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej w Kozienicach / 2023 - 2030

01.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, w tym świadczenie usługi doradztwa, nadzoru inwestorskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim prawem budowlanym dla inwestycji „Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. w Kozienicach”.

Jest to drugi nasz projekt realizowany dla tego zamawiającego. Głównym celem inwestycji jest modernizacja źródeł ciepła, produkcji ciepła i produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji tak, aby spełnić warunki Efektywnego Systemu Ciepłowniczego. W efekcie tej modernizacji co najmniej 50% ciepła będzie produkowane za pomocą energii ze źródeł odnawialnych (biomasa).

Pozytywny wpływ realizacji inwestycji obejmuje:

  • ograniczenie zużycia energii pierwotnej
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2
  • oszczędności z tytułu produkcji energii elektrycznej
  • dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła.

Inwestycja dostała dofinansowanie ze środków publicznych pochodzących z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.