ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Obsługa przebudowy i rozbudowy hali spawalni Volkswagen...

INŻYNIER KONTRAKTU: Obsługa przebudowy i rozbudowy hali spawalni Volkswagen Poznań / 2018 - 2019

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Obsługa przebudowy i rozbudowy hali spawalni Volkswagen Poznań / 2018 - 2019

11.10.2018 podpisała kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego - obsługa przebudowy i rozbudowy hali 1, Zakład 4 - spawalnia Volkswagen Poznań:

  • Powierzchnia użytkowa hali – 41 909 m2
  • Powierzchnia użytkowa części biurowej – 1207+776 m2
  • Powierzchnia całkowita objęta opracowaniem – 44 006,6 m2.