ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017

25.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Inwestycji pn.: „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie parkingu typu Park&Ride przy ulicy Szymanowskiego w Poznaniu”.

Zadanie to obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji projektowej;
  • uzyskanie niezbędnych opinii oraz decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania robót budowlanych;
  • realizację robót budowlanych, prac montażowych oraz instalację i rozruch oprogramowania wraz z dostarczeniem urządzeń;
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.