ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej...

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Ełku na pomoc techniczną wraz z pełnieniem funkcji konsultanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wsparcia JRP w zarządzaniu projektem: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014

Zakres robót obejmował:

  • przebudowę przepompowni ścieków,
  • renowację kolektorów sanitarnych o średnicy od 100 do 1200 mm na długości 24 km,
  • budowę sieci wodociągowej długości 4,8 km
  • budowę kanalizacji deszczowej.
Zobacz zdjęcia
Gospodarka wodno-ściekowa w Ełku Gospodarka wodno-ściekowa w Ełku Gospodarka wodno-ściekowa w Ełku Gospodarka wodno-ściekowa w Ełku