ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Rewitalizacja Starego Miasta w...

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego / 2009 - 2011

SEKTOR: infrastruktura
INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego / 2009 - 2011

Kontrakt z Gminą Miejską Sandomierz na wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu-Bulwar Piłsudskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego.

Jako Menadżer Projektu byliśmy odpowiedzialni za:

  • operacyjną administrację Projektu zgodnie m.in. z wymogami finansowania projektów ze środków RPO, umową o dofinansowanie oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, a także za przygotowanie procedur przetargowych,
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie Prawem budowlanym,
  • pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC.

Usługa została podzielona na dwie części:

  1. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dot. przetargu na wykonawcę robót budowlanych oraz uczestnictwo w procedurze przetargowej,
  2. obsługa Projektu – nadzór nad robotami jak niżej:
  • pogłębienie kanału portowego,
  • przeprowadzenie prac budowlanych wokół budynku sportów wodnych wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i zagospodarowaniem terenu,
  • zagospodarowanie nadbrzeża Wisły oraz stworzenie nowych obszarów o charakterze sportowo-rekreacyjnym: parkingi, przystań (port) sprzętu pływającego, przeprawa promowa, slip - pochylnia do spuszczania na wodę i wyciągania z niej łodzi, scena plenerowa w formie okrągłego utwardzonego placu, strzyżona aleja z klonów pospolitych, promenada równoległa do brzegu Wisły.