ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa...

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013

Kontrakt z Gminą Miejską Sandomierz na usługę Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego.

SAFEGE odpowiadała za administrowanie inwestycją - w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu na wykonawcę robót budowlanych oraz obsługę Projektu czyli operacyjna administracja Projektu, sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz sprawowanie funkcji Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC.

Inwestycja objęła:

  • budowę ciągu pieszo-rowerowego wykonanego w sposób umożliwiający pełnienie również dojazdu do występujących sieci w celu dokonywania okresowych zabiegów, eksploatacyjnych istniejących ciągów kanalizacyjnych,
  • wykonanie oświetlenia,
  • wykonanie elementów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci) oraz uporządkowanie przyległego terenu,
  • wykonanie w części sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowę parkingu,
  • budowę szaletu miejskiego,
  • wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej,
  • regulację cieku wodnego.