ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020

16.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły”.

Inwestycja składa się z następujących zadań:

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” – o Qśrd = 5 500 m3/d i RLM = 31.188, co obejmuje m.in.:

 • budowę punktu zrzutu o kubaturze 1986,30 m3 i przepustowości 10m3/h,
 • przebudowę pompowni ścieków o powierzchni 145 m2,
 • budowę budynku sito piaskowników,
 • przebudowę komory denitryfikacji,
 • budowę komory nitryfikacji,
 • przebudowę osadników wtórnych OB. 12A,
 • przebudowę pompowni osadów/ dyspozytorni,
 • przebudowę zbiornika retencyjnego,
 • przebudowę dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego,
 • budowę biofiltrów;
INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020

2. Modernizacja SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągu tranzytowego”, tj.

 • rozbudowę z przebudową infrastruktury w stacji wodociągowej „Płonka”,
 • budowę infrastruktury w przepompowni ścieków „Łapy”,
 • budowę rurociągów łączących stację wodociągową „Płonka” z przepompowni ścieków „Łapy;

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły” z wykonaniem systemu monitoringu”, w tym m.in.

 • kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV ^ 200 mm i 160 mm w Łupiance Starej,
 • przepompownię ścieków P-1 i P-2 w Łupiance Starej,
 • przepompownię ścieków P-3 i P-4 w Płonce-Kozłach,
 • kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE (RC) ^ 90 mm od przepompowni P-1 w Łupiance Starej,
 • kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE (RC) ^ 110 mm od przepompowni P-2 w Łupiance Starej,
 • kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE (RC) ^ 90 od przepompowni P-3 w Płonce-Kozłach,
 • kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE (RC) ^ 90 od przepompowni P-4 w Płonce-Kozłach.