ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020

24.05.2019 podpisaliśmy kontrakt z dużym zakładem przemysłu chemicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce”.

Instalacja Pilot Plant do produkcji fosforanów i fosforynów, stosowanych gł. w produkcji dodatków do tworzyw sztucznych, pianek poliuretanowych, lubrykantów i trudnopalnych płynów hydraulicznych pozwoli na produkcję w skali większej, niż laboratoryjna. Jest to jeden z 5 naszych kontraktów dla tego Klienta.