ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) / 2021 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) / 2021 - 2028

15.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)”.

Obowiązki specjalistów SAFEGE będą polegały w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) jest inwestycją o znaczeniu krajowym wpisaną do programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.)” oraz przewidzianą do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne, ponieważ ruch tranzytowy powoduje uciążliwości w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi do poważnego zatłoczenia ulic, jest przyczyną powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejsza jej przepustowość. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta przynosi również korzyści dla środowiska. Dla kierowców korzyścią będzie skrócenie czasu przejazdu oraz podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

S19 to inwestycja drogowa we wschodniej części Polski, która połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z miejscowością Barwinek na granicy polsko-słowackiej. S19 to także fragment międzynarodowego szlaku zwanego Via Carpatia, łączącego Europę Południową z Północną (od Litwy po Grecję). Trasa ta ma być jednym z głównych szlaków transportowych w UE, a jej łączna długość w Polsce wyniesie ponad 700 km.

To kolejny odcinek Via Carpatia, którego budowę SAFEGE Polska na zlecenie GDDKiA nadzoruje, po następujących:

• węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna o długości ok. 12,5 km,
• odcinek od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Południe (obwodnica Kraśnika) o długości ok. 10 km oraz omawiane w ostatnim poście trzy odcinki:
• na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) o długości ok. 11,5 km,
• na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości ok. 10,5 km,
• na odcinku od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości ok. 8 km.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) wynosi 23,8 km, co razem daje ponad 76 km tego ważnego szlaku, przy których budowie SAFEGE brała udział.