ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” / 2018

10.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” w podziale na 3 części; część 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłami).

Obwodnica pobiegnie po wschodniej granicy Kraśnika. Trasa przetnie w okolicy miejscowości Lasy na północy-wschód od Kraśnika istniejącą obecnie drogę krajową nr 19 (dotychczasowy węzeł „Kraśnik”). Dalej pobiegnie w stronę Słodkowa Pierwszego, gdzie powstanie węzeł z dobudowanym łącznikiem do obwodnicy południowej (DK74). Za tym węzłem obwodnica połączy się z istniejącą DK19/DK74 w kierunku Rzeszowa i Zamościa.

Droga S19 będzie stanowiła część trasy „Via Carpatia”, która docelowo ma prowadzić od Kłajpedy na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów, słowackie Koszyce, Debreczyn na Węgrzech, Rumunię, Bułgarię do Salonik w Grecji. Docierać będzie m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Trasa ta być jednym głównych szlaków transportowych w UE i w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 droga S19 jest wskazana jako zadanie priorytetowe.