ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022

29.10.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie - tym razem na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”.

Przedmiotem tego kontraktu jest nadzór nad zaprojektowaniem i wybudowaniem gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy cieplnej 260 MWt KG2 w EC Żerań wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowanej infrastruktury EC Żerań. Kotłownia składać się będzie z dwóch kotłów wodnych usytuowanych w nowym budynku.

Nowa, szczytowo - rezerwowa kotłownia gazowa zapewni pokrycie podszczytowego i szczytowego zapotrzebowania na ciepło dla klientów EC Żerań w wyniku zastąpienia wyeksploatowanego zespołu kotłów WP-120 K11 i K12. Dodatkowo kotłownia będzie pełnić funkcję rezerwowego źródła ciepła w przypadku postoju lub zaniżenia zdolności produkcyjnych. Nową, szczytowo - rezerwową kotłownię gazową będzie charakteryzować wysokosprawna produkcja ciepła z zachowaniem wysokich standardów ochrony środowiska. Zastosowane rozwiązania techniczne będą zaś spełniać wymagania, zasady i normy, wynikające z zastosowania Najlepszych Dostępnych Technik BAT określonych w dokumentach referencyjnych BREF dla LCP (Large Combustion Plants) oraz będą spełniać konkluzje BAT – decyzja wykonawcza KE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. W ten sposób kotłownia przyczyni się do przystosowania całego zakładu do wymagań wprowadzanych przez dyrektywę IED.

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że firma pokrywa w przybliżeniu 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Zobacz zdjęcia
SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022 SUEZ Consulting - SAFEGE INŻYNIEREM KONTRAKTU dla: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022