ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I...

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 / 2017 - 2021

22.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – oddziałem w Zielonej Górze na pełnienie usługi nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: „Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3”.

W ramach tej Inwestycji zostaną wykonane w szczególności następujące elementy:

  • jezdnie manewrowe i miejsca postojowe (w tym parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz stanowiska dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym), chodniki oraz granitowe krawężniki,
  • miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego wraz z certyfikowaną dynamiczną wagą stacjonarną do ważenia pojazdów,
  • urządzenia zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),
  • wolnostojący budynek toalety,
  • zbiornik przeciwpożarowy,
  • zestaw śmietników pozwalających na segregację odpadów,
  • instalacja elektryczna,
  • oświetlenie terenu MOP,
  • kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. ok V=15 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu ścieków dla autokarów) lub wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
  • przyłącze wodociągowe zasilające obiekty MOP-ów na cele socjalno-bytowe.