ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego / 2022 -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego / 2022 - 2029

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego / 2022 - 2029

16.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66”.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zadania wykonywane przez specjalistów SAFEGE będą obejmowały w szczególności zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad pracami projektowymi oraz robotami, odbiory robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 będzie miała długość ok. 2,983 km i jest inwestycją o znaczeniu regionalnym i krajowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów zabudowanych.

Odcinek zostanie zrealizowany jako droga jednojezdniowa (przekrój 1x2) o nawierzchni bitumicznej. Położony będzie między istniejącą DK19 (wylot z Bielska Podlaskiego w stronę Siemiatycz) a DK66 (wylot w kierunku przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach). W obu tych miejscach powstaną ronda.

W ramach zadania wybudowany zostanie również wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rzeką Białą wraz z przejściem dla zwierząt oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziany jest też ciąg pieszo-rowerowy. Południowa obwodnica Bielska Podlaskiego łączyć się będzie na zachód od miasta z dwujezdniową drogą ekspresową S19 Białystok - Lublin - Barwinek (granica ze Słowacją). Po drodze ekspresowej odbywać się będzie ruch tranzytowy na osi północ-południe, który tym samym również ominie miasto.