ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021

10.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad S.A. na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem "Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK15 i 25 (łącznik) o długości ok. 4,88 km".

Inwestycja przewiduje budowę odcinka drogi krajowej nr 25 o długości 4,88 km. Połączy się on z prawie wybudowanym już odcinkiem obwodnicy, liczącym 19 km i ominie miasto od północy. W ramach Projektu nastąpi m.in.:

  • budowa węzła drogowego „Sławęcinek” i obiektów inżynierskich;
  • przebudowa istniejącej sieci drogowej;
  • budowa chodników i zatok autobusowych;
  • budowa urządzeń ochrony środowiska.

Głównymi celem Inwestycji jest:

  • wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Inowrocławia;
  • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego;
  • odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi;
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zobacz zdjęcia
INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021 INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021 INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021 INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021 INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021 INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021 INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021