ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło / 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło / 2024

22.03.2024 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzanie kontraktem pod nazwą “Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km 85,6 do km 105,23”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego (powiat ostrołęcki), a odcinek podlegający rozbudowie ma długość 19,63 km.

Jest to obecnie droga krajowa o klasie GP i jednojezdniowym przekroju. Szerokość pasów ruchu to 2 x 3,5m. Inwestycja nie zmieni istniejącego układu komunikacyjnego.

Nasi eksperci nadzorować będą m.in. roboty drogowe i mostowe, przebudowy kolizji oraz działania mające na celu ochronę środowiska.