ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie...

INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji: modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji: modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018

12.10.2016 podpisaliśmy (w konsorcjum z BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k.) kontrakt z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na "Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków”.

W ramach modernizacji budynków znajdujących się przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie wykonane zostały m.in. następujące roboty budowlane nadzorowane przez ekspertów SAFEGE:

 • naprawa ścian fundamentowych;
 • wykonanie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej fundamentów;
 • pogłębienie piwnic do wysokości min. 2 m i wykonanie ich nowej aranżacji;
 • wymiana lub naprawa konstrukcji biegów klatki schodowej, podestów;
 • remont kominów ponad dachem;
 • wykonanie nowej elewacji;
 • naprawa, wymiana lub odtworzenie balkonów, ganków i wejść do budynku;
 • wykonanie nowych pomieszczeń sanitarnych;
 • montaż lub wymiana instalacji sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej, oddymiającej;
 • zaprojektowanie miejsc postojowych;
 • uporządkowanie terenu wokół budynków (trawnik, alejki, nasadzenia).