ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa budynków dwóch hal produkcyjnych i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa budynków dwóch hal produkcyjnych i magazynowych oraz budynku socjalno-biurowego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w południowej Polsce / 2024

05.01.2024 podpisaliśmy kontrakt z firmą z sektora samochodowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych dla przebudowy budynków dwóch hal produkcyjnych i magazynowych oraz budynku socjalno-biurowego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w południowej Polsce.

Zakres prac objętych nadzorem to przebudowa budynków 2 hal produkcyjnych wraz z:

  • wykonaniem instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej
  • budową nowych klatek schodowych
  • przebudową istniejących
  • budową system sygnalizacji pożaru
  • oświetleniem ewakuacyjnym i awaryjnym
  • stolarką drzwiową p.poż
  • wymianą nawierzchni na schodach

Budynki podczas przebudowy będą w ciągłym użytkowaniu.

Zakres działań specjalistów SAFEGE będzie obejmował:

1) Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie:

  • a) branży konstrukcyjno – budowlanej,
  • b) branży sanitarne,
  • c) branży elektrycznej.

2) Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji.