ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa DP nr 1339f na odcinku od węzła A2 do...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa DP nr 1339f na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel / 2020 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa DP nr 1339f na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel / 2020 - 2023

18.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa DP nr 1339f na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel”.

Obowiązki SAFEGE obejmą m.in.:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
- ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na realizację i rozliczenie Kontraktu
- nadzór wielobranżowy obejmujący branże:

 • drogową (w tym organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewów oraz zieleń, przebudowa przepustów drogowych)
 • energetyczną; usunięcie kolizji, budowa oświetlenia drogowego
 • sanitarną,
 • melioracyjną,
 • geotechniczną,
 • konstrukcyjno-inżynierską,
 • prawną,
 • środowiskową,
 • materiałową/technologiczną,
 • geodezyjną,
 • archeologiczną,
 • rozliczeniową.

Ta wieloletnia inwestycja ma strategiczne znaczenie nie tylko dla powiatu międzyrzeckiego, ale także dla całego kraju, ponieważ wpisuje się w transgraniczny układ komunikacyjny.

Jej realizacja jest także niezbędna dla funkcjonowania planowanej w Trzcielu strefy przemysłowej, gdyż umożliwi dostęp samochodów ciężarowych do terenów inwestycyjnych w gminie Trzciel.