ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz...

INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020

26.06.2019 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Lubomia na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi, w zakresie finansowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu”.

Zakres naszych usług obejmuje pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych oraz zgłoszenie tych robót.

Przebudowa tej drogi położonej na ważnym obszarze zostanie zrealizowana kompleksowo; wykonane zostaną nowe warstwy wiążące i ścieralne nawierzchni, przebudowane będą także chodniki oraz kanalizacja deszczowa.