ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 / 2016 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 / 2016 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 / 2016 - 2019

17.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektów:

  • Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – etap iii południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn" oraz
  • Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski"

W ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast dolnego śląska na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca.

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej o klasie Z ½ wynosi ok. 16 km.

W ramach niniejszej inwestycji Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektami, tj. za programy funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację projektową.