ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018

21.07.2016 podpisaliśmy umowę z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Praga-Północ na  Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce 19/1 w obrębie 4-14-07 przy ul. Markowskiej 16 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul. Markowskiej 16 w Warszawie.

Inwestycja ma być przyjaznym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Lokalnych mieszkańców Pragi Północ. W cel wpisuje się m.in. zniesienie barier architektonicznych oraz zapobieżenie degradacji obiektu zabytkowego (jakim jest ten budynek).

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018

Budynek musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów – szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ochronę przeciwpożarową, wymagania higieniczno – sanitarne i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  • Powierzchnia użytkowa budynku: 2 735 m3
  • Kubatura budynku: 12 026 m3
  • Powierzchnia zabudowy: 586 m2
  • Wysokość budynku: 21 m
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 + poddasze
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 1