ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2014 - 2015

Kontrakt z Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie na Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie.”

Projekt realizowany był na terenie oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim. Oczyszczalnia odprowadza ścieki oczyszczone do Strugi Wąbrzeskiej będącej dopływem Drwęcy.

Przedmiotem nadzorowanego zamówienia były roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie, w skład, których wchodziły następujące elementy:

1. Budowa:

 • Komory pomiarowej ścieków oczyszczonych - obiekt 4
 • Przepompowni osadu biologicznego - obiekt 5
 • Zbiornika osadu nadmiernego - obiekt 6
 • Stacji magazynowania i dozowania PIX - obiekt 13
 • Przepompowni części pływających - obiekt 14
 • Rurociągów i sieci technologicznych
 • Zbiornika osadu nadmiernego
 • Aparatury kontrolno-pomiarowej

2. Przebudowa istniejących obiektów:

 • Zbiorników Osadu Czynnego II°( komory napowietrzania) na reaktory biologiczne - obiekty 2A i 2B
 • Zbiornika Osadu Czynnego I°( zbiornik retencyjny z pompą) na osadnik wtórny - obiekt 3
 • Komora rozdziału KRIV.