ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2015

Kontrakt z Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie”.

W ramach projektu wykonane zostaną dwa zadania, polegające m. in. na:

  • budowie budynku odbioru oraz wapnowaniu odwodnionego osadu wraz z instalacjami technologicznymi i silosem na wapno;
  • przebudowie i modernizacji stacji odwadniania osadów wraz z wymianą prasy taśmowej do odwadniania osadów oraz instalacji technologicznych;
  • modernizacji przepompowni wód nadosadowych i odciekowych z modernizowanych obiektów;
  • remoncie istniejących budynków stacji odwadniania oraz przepompowni wód;
  • odtworzeniu oraz zagospodarowaniu nawierzchni całego terenu budowy.
Zobacz zdjęcia
Oczyszczalnia ścieków w Wąbrzeźnie Oczyszczalnia ścieków w Wąbrzeźnie