ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie / 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie / 2024

04.12.2023 podpisaliśmy kontrakt z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. “Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (budowlanego) przy realizacji Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żurominie”.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nasi Eksperci będą pełnić w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy “Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żurominie”.

Wybór padł na technologię membranową, która gwarantuje najwyższą jakość ścieków oczyszczonych. Poza jakością ścieków (które pozbawione są wszelkich zawiesin, koloidów, bakterii chorobotwórczych i wirusów) technologia ta pozwoli na eliminację osadników wtórnych, zagęszczenie biomasy osadu czynnego do ok. 10-12 kg/m3 i kilkukrotne zmniejszenie kubatury komory reaktora.