ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku / 2014 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku / 2014 - 2016

Kontrakt z Kraśnickim Przedsiębiorstwem  Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. na Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane („czerwona książka”) dla przebudowy-modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

Elementy i obiekty objęte modernizacją:

 • budynek krat (rozbudowa),
 • osadniki wtórne (wymiana zgarniaczy, koryt odpływowych i koryt zrzutowych części pływających),
 • osadniki wstępne (komory spustu osadu surowego), pompownia osadu powrotnego - warsztat,
 • pompownia osadów wraz z komorami czerpalnymi i stacją zagęszczania osadu nadmiernego,
 • budynek maszynowni z wymiennikownią i wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, stacją mechanicznego odwadniania osadu oraz suszarnią do suszenia zagęszczonego osadu. W budynku tym zainstalowane zostaną pompy ciepła dla poprawy bilansu energetycznego całej technologii,
 • wydzielona zamknięta komora fermentacyjna (WKF-z),
 • obiekty gospodarki biogazu obejmujące odsiarczalnię biogazu, kontenerową tłocznię biogazu, zbiornik biogazu i pochodnię biogazu,
 • zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 • sieci i kanały zewnętrzne technologiczne,
 • drogi wewnętrzne,
 • zagęszczacz grawitacyjny osadu przefermentowanego,
 • zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego zagęszczonego,
 • wiata magazynowa osadu przefermentowanego z pompami i podajnikami do transportu osadu,
 • zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych,
 • stacja higienizacji osadów mechanicznie odwodnionych, urządzenia ciągu ściekowego (wymiana i montaż dmuchaw promieniowych, pomp recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zatapialnych mieszadeł wolnoobrotowych w komorach defosfatacji i denitryfikacji),
 • wykonanie monitoringu terenu oczyszczalni i lagun
 • wykonanie energetycznych linii kablowych.