ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017

13.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizację Projektu pn.: „Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego”.

Przedmiotowy most południowy i północny na rzece Cybina jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 92, w rejonie granicy miasta Poznania i Swarzędza. Występują w nim uszkodzenia i deformacje w skutek intensywnego ruchu, działań erozyjnych wody oraz niewłaściwe wykonanie elementów wpływających na trwałość obiektów. Dotyczy to szczególnie pasów chodnikowych z kanałami kablowymi zamkniętych z jednej strony gzymsem, a z drugiej, od strony jezdni, krawężnikiem z nieodpowiednim odwodnieniem, co powodowało głęboką korozję. Dodatkowo woda zgromadzona w kanałach spływała do szczelin dylatacyjnych, powodując wycieki i korozję betonu. W związku z powyższym szczególne zniszczenia objawiają się w pasach gzymsowych oraz na końcu przęseł.

Zakres niniejszej Inwestycji obejmuje remont pomostu wraz z dylatacjami mostu. Celem opracowania jest remont płyty pomostu mostu polegający na usunięciu oraz naprawie wszystkich skorodowanych elementów konstrukcji pomostu, nawierzchni, izolacji, dylatacji i stref przyczółkowych z płytami przejściowymi.