ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy / 2018

09.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe oraz pełnienie funkcji inżyniera przy realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy”.

W ramach remontu stalowa konstrukcja mostu zostanie oczyszczona i pokryta zabezpieczeniami antykorozyjnymi. Uszkodzone elementy zostaną wymienione na nowe, co dotyczy przede wszystkim spajających całość nitów. Naprawione zostaną także wsporniki chodników, podpory, łożyska i tory wózków rewizyjnych. Balustrady zostaną odnowione, a część barier ochronnych wymieniona na nowe. Odnowiony zostanie system odwodnienia oraz dylatacja; ponadto przebudowane zostaną sieci teletechniczne i elektroenergetyczne, a całość zostanie uzupełniona o nowe oświetlenie.

W trakcie prac ruch samochodowy i pieszy będzie zachowany.