ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Parku im. Romana Kozłowskiego w Warszawie / 2022 - 2023

SEKTOR: środowisko
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Parku im. Romana Kozłowskiego w Warszawie / 2022 - 2023

24.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Ursynów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbiórką i przebudową oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Parku im. Romana Kozłowskiego.

Nadzór naszych ekspertów będzie prowadzony w następujących branżach:

 • budowlanej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • drogowej
 • ogrodniczej
 • ochrony przyrody

Celem inwestycji jest modernizacja istniejącej niecki i jej otoczenia poprzez wykonanie niezbędnych rozbiórek, budowy ciągów pieszych (z różnych nawierzchni), drogi rowerowej, ogrodów deszczowych, dostawy i montażu obiektów małej architektury, wycinki oraz nasadzeń zieleni (drzew, krzewów i bylin), budowę oświetlenia parkowego i ciągów pieszo-rowerowych, przyłączy kanalizacyjnych, poidełka warszawskiego, podziemnej komory technicznej, maszynowni i niezbędnych instalacji. Woda w oczku wodnym będzie tłoczona do strumienia, z którego będzie spływała do zbiornika i z powrotem. Dzięki takiemu rozwiązaniu w oczku będzie możliwe zasadzenie roślin wodnych.

Zakres robót to m.in.:

 • Rozbiórka – kształtowanie (w tym niwelacja) terenu,
 • Budowa chodnika z płyt betonowych wraz z podbudową i obrzeżami,
 • Budowa nawierzchni mineralnej wraz z podbudową i obrzeżami,
 • Dostawa i montaż małej architektury - ławek, siedzisk w postaci głazów, leżaków obrotowych, ławek przy wodzie, koszy na śmieci,
 • Nasadzenia zieleni – drzew, krzewów i bylin
 • Budowa ogrodów deszczowych
 • Budowa w miejscu starej fontanny niecki w kształcie wieloryba - szczelnego oczka wodnego ze sztucznym strumieniem i fontanną typu „dry plaza”
 • Budowa niezbędnych instalacji.

Inwestycja jest współfinansowana z dotacji udzielanej przez Województwo Mazowieckie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika w Parku im. Romana Kozłowskiego na odcinku od ul. Dolina Służewiecka do ul. Surowieckiego będzie finansowana z programu Budżet Obywatelski w Warszawie na rok 2022.