ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pieniężno / 2023 - 2024

SEKTOR: woda i ścieki
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pieniężno / 2023 - 2024

04.07.2023 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Pieniężno na pełnienie nadzoru inwestorskiego i pomoc przy realizacji zadania polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pieniężno.

W zakres nadzorowanej przez naszych Specjalistów inwestycji wchodzą następujące działania:

a) dla części budowlanej:

 • budowa nowego budynku socjalno-technicznego,
 • przebudowa istniejącego zaplecza technicznego,
 • przebudowa pompowni głównej;

b) dla części sanitarno-technologicznej:

 • wyposażenie technologiczne istniejących reaktorów w nowe urządzenia tej samej technologii osadu czynnego z Próżniowym Odgazowaniem Osadu czynnego,
 • montaż urządzeń technologicznych przepompowni ścieków lokalnej,
 • wyposażenie w urządzenia do odwadniania osadu (demontaż workownicy — montaż prasy do osadów w nowym budynku),
 • montaż urządzeń w przebudowanym istniejącym zapleczu technicznym (pompy próżniowe, dmuchawy, oprzyrządowanie),
 • budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych wod - kan. w budynku socjalno – technicznym,
 • budowa sieci technologicznych;

c) dla części elektrycznej i AKPiA:

 • rozbudowa instalacji i sieci elektrycznej i AKPiA o systemy zasilania, oraz systemy monitoringu procesu i jego wizualizacji komputerowej,
 • ułożenie linii kablowych elektrycznych i sterowniczych,
 • nowe oświetlenie,
 • dobudowa agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków;

d) dla części drogowej:

 • przebudowa podjazdu pod zrzut osadu odwodnionego,
 • rozbiórka starych zbędnych układów drogowych,
 • budowa nowego podjazdu dla punktu zlewnego.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w to najważniejsza strategiczna inwestycja miasta i gminy Pieniężno. Stan techniczny obecnie funkcjonującej nie pozwala na bezawaryjne funkcjonowanie. Inwestycja jest finansowana z funduszu Polski Ład.