ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 2018 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 2018 - 2022

19.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja polega na przebudowie przepompowni ścieków „Powiśle II” i dotyczy wymiany części jej wyposażenia technologicznego (urządzenia związane z separacją i obróbką skratek, pompy, armatura), dostosowania urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych i najnowszych standardów w zakresie efektywności energetycznej oraz wymiany/przebudowy innych urządzeń i instalacji towarzyszących (instalacje elektryczne i sterownicze, wentylacja, instalacje sanitarne, automatyka itp.). Inwestycja obejmuje również adaptacje architektoniczną i budowlaną budynku do w/wym. zmian oraz remont ogólnobudowlany. Obok budynku zostanie posadowione na fundamencie urządzenie technologiczne do podczyszczania powietrza.

W ramach inwestycji zostanie również dokonana wymiana agregatu pompowego P11 znajdującego się w przepompowni „Powiśle I”, przy jego równoczesnym dostosowaniu do współpracy z Kolektorem Wiślanym. Wykonane zostaną również roboty związane z dostosowaniem obiektu do rozwoju systemu RTC oraz do współpracy z innymi – projektowanymi lub istniejącymi- elementami infrastruktury Spółki.

Zakres obejmuje również: remont/przebudowę przewodów tłocznych wraz z istniejącymi komorami, rozbiórkę magazynu, remont/przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej i AKPiA, przebudowę budynku administracyjnego, remont/przebudowę wszystkich dróg i chodników na terenie przepompowni oraz przebudowę ogrodzenia.