ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Obwodnica Radomia

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w Warszawie / 2015 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w Warszawie / 2015 - 2018

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie usług Inżyniera dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” przy ul. Klaudyny 18b w Warszawie”.

W ramach powyższego projektu przeprowadzona zostanie modernizacja Stacji Pomp Kanałowych Marymont poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych z dzisiejszymi standardami, co obejmie m.in.:

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w Warszawie / 2015 - 2018
  • wymianę zespołów pompowych części burzowej oraz ściekowej na pompy zatapialne wraz z niezbędną przebudową komór czerpnych i rozprężnych
  • zmianę sposobu odbioru i transportu skratek dzięki zastosowaniu nowoczesnej hermetyzacji układu ich transportu do szczelnych pojemników
  • zastosowanie ekologicznych biofiltrów

Modernizacja będzie planowo częścią większego projektu rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej dla Warszawy pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, dla którego Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.