ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji wodociągowej w Sokołowie Podlaskim /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji wodociągowej w Sokołowie Podlaskim / 2023 - 2024

SEKTOR: woda i ścieki
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji wodociągowej w Sokołowie Podlaskim / 2023 - 2024

08.02.2023 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy inwestycji „Przebudowa stacji wodociągowej w Sokołowie Podlaskim”.

Zakres nadzorowanej inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę budynku technologicznego
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachy oraz rewitalizację architektury budynku technologicznego
  • Wymianę wszystkich urządzeń technologicznych Stacji (przebudowa technologii uzdatniania wody)
  • Odbudowę dróg technologicznych na terenie Stacji
  • Remont odstojnika – osadnika na ścieki z płukania filtrów
  • Rozbiórkę budynku chlorowni.

Modernizacja przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości wody dla mieszkańców oraz lokalnego przemysłu (m.in. zakłady mięsne Sokołów) korzystającego z wody w procesach technologicznych. Jest to pierwszy tak duży remont w stacji uzdatniania wody działającej od 1972 roku. Trudność inwestycji polega na tym, że jest to jedyna SUW w mieście i w związku z tym w trakcie tak dużego remontu musi zostać zachowana ciągłość dostaw wody dla  wszystkich odbiorców.

Jest to kolejny wartościowy projekt z zakresu gospodarki wodnej realizowany przez SAFEGE.

Inwestycja dostała dofinansowanie w wysokości 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja.