ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stadionu miejskiego w Kolnie wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stadionu miejskiego w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną / 2022 - 2024

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stadionu miejskiego w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną / 2022 - 2024

21.07.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Kolno na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Stadion miejski w Kolnie zostanie gruntownie zmodernizowany. Inwestycja zakłada nie tylko budowę boiska piłkarskiego, szatni, trybun, ale również przebudowę części lekkoatletycznej stadionu, która po remoncie będzie spełniała wymogi ligi Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Lekkoatleci będą mieli do swojej dyspozycji pełnowymiarową czterotorową bieżnię 400-metrową, sześciotorową bieżnię 100-metrową, a także wszystkie urządzenia, które pozwalają na ćwiczenie i przeprowadzanie konkurencji takich jak: rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzut młotem, skok w dal i skok wzwyż. Boisko piłkarskie z trawy naturalnej będzie spełniało standardy IV ligi. Oprócz tego powstanie budynek zaplecza o powierzchni ok. 300 m2 i trybuny na ok. 900 miejsc.

Specjaliści SAFEGE będą nadzorować prawidłowe wykonanie całości prac oraz ich zgodność z projektem.

Inwestycja będzie finansowana ze środków pochodzących z budżetu miasta, z dotacji Ministerstwa Sportu, z funduszu Polski Ład oraz z pieniędzy przekazanych przez Urząd Marszałkowski.