ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy Poznania do...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków / 2018 - 2020

26.11.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) na odcinku od granicy miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”.

W ramach inwestycji na odcinku ok. 1,2 km wybudowano dwie dwupasmowe jezdnie, ronda na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową oraz drogę serwisową pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową. Powstały zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe oraz zjazdy. Zainstalowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu, powstała kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny.

Przebudowa ul. Gdyńskiej była kontynuacją inwestycji "Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK)". Jej wartość wynosi niemal 35 mln zł, z czego 12,3 mln zł to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.