ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej oraz Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej oraz Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II / 2012 - 2013

Kontrakt z Infrastrukturą Euro Poznań 2012 sp. z o. o w Poznaniu na Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla przedsięwzięć: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej" oraz „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II".

1. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej” (całość zadania) polegała na:

 • Przebudowie istniejącej jezdni (jezdnia południowa) ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Cmentarnej;
 • Budowie drugiej jezdni (jezdnia północna) ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Cmentarnej; wraz z zakresem z pkt. 1.1.1. ulica ma być przebudowana do klasy drogi G (2/2);
 • Przebudowie skrzyżowań;
 • Budowie chodników i ścieżek rowerowych;
 • Budowie oświetlenia drogowego i monitoringu;
 • Budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia;
 • Budowie sygnalizacji świetlnej;
 • Wykonaniu docelowej organizacji ruchu;
 • Wykonaniu małej architektury i założenie zieleni;
 • Zintegrowaniu wszystkich branż przedmiotowej Inwestycji z istniejącą infrastrukturą miejską;
 • Przebudowie wszelkich niezbędnych kolizji;
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej oraz Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II / 2012 - 2013

2. „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II” polegała na modernizacji infrastruktury torowo-sieciowej ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu, na odcinku od pętli tramwajowo-autobusowej na Junikowie (wraz z pętlą) do ul. Smoluchowskiego (wraz z wiaduktem tramwajowym nad planowaną III Ramą). Zakres inwestycji objał:

 • Modernizację torowiska ul. Grunwaldzkiej od pętli tramwajowo-autobusowej JUNIKOWO (wraz z pętlą) do skrzyżowania z ul. Jawornicką i ul. Smoluchowskiego wraz z budową wiaduktu tramwajowego nad planowaną III Ramą, (długość ca 3500 mtp.);
 • Modernizację kanalizacji, drenażu oraz rowów bocznych odprowadzających wody opadowe z torowiska;
 • Modernizację sieci trakcyjnej dla torowiska tramwajowego wraz z niezbędnymi odcinkami właściwego nawiązania z siecią istniejącą oraz modernizację infrastruktury tramwajowej dla zakresu torowego (napędy, sterowania, ogrzewania zwrotnic);
 • Modernizację peronów przystanków tramwajowych oraz budowę peronów;
 • Budowę wiaduktów drogowych nad planowaną III Ramą;
 • Przebudowę układu drogowego ul. Grunwaldzkiej do klasy drogi G(2/2) na odcinku od węzła nad planowaną III Ramą komunikacyjną (obecne skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Jawornicką i ul. Smoluchowskiego) od ul. Jeleniogórskiej;
 • Przebudowę układu drogowego ul. Grunwaldzkiej do klasy drogi G(2/2) na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Malwowej wraz z budową dworca autobusowego na terenie pętli tramwajowej Junikowo (wraz z budynkiem obsługi ruchu i zadaszeniem peronów);
 • Przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi;
 • Budowę chodników i ścieżek rowerowych;
 • Budowę oświetlenia drogowego i monitoringu;
 • Budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia;
 • Budowę sygnalizacji świetlnej;
 • Wykonanie docelowej organizacji ruchu;
 • Wykonanie małej architektury i założenie zieleni;
 • Zintegrowanie wszystkich branży przedmiotowej Inwestycji z istniejącą infrastrukturą miejską.