ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul....

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej w Poznaniu / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej w Poznaniu / 2019

25.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań reprezentowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej” w Poznaniu.

Inwestycja ta poprawi komfort pieszych poruszających się po ul. Jackowskiego - w wyniku przebudowy chodniki zostaną na kilku odcinkach poszerzone. W okolicach ul. Gorczyczewskiego i ul. Długosza przewidziane są zabezpieczenia przed parkowaniem pojazdów zbyt blisko bram wejściowych do budynków. Mieszkańcy zyskają nowe stojaki rowerowe, a na ul. Jackowskiego pojawi się więcej zieleni.

Na wylocie ul. Jackowskiego od strony ul. Kraszewskiego ustawiona zostanie wysepka zapewniająca bezpieczeństwo rowerzystów. Skrzyżowanie z ul. Wawrzyniaka zostanie wyniesione, a przewężone pasy ruchu zabezpieczone przed parkowaniem pojazdów w celu zapewnienia lepszej widoczności.