ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018

06.09.2018 r. podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części czwartej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Matuszewskiego”.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy i infrastruktura techniczna w rejonie ulicy. Zakres prac obejmie także budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.