ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018

06.09.2018 r. podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części czwartej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Matuszewskiego”.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy i infrastruktura techniczna w rejonie ulicy. Zakres prac obejmie także budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.