ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Pokrzywno w Poznaniu wraz z budową sieci...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Pokrzywno w Poznaniu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Pokrzywno w Poznaniu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej / 2022 - 2023

14.04.2022 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań (na rzecz którego działa spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie) na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Pokrzywno w Poznaniu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”.

W zakres nadzorowanego przedsięwzięcia wchodzić będą roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu, przebudowie, budowie i rozbudowie skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok i przystanków autobusowych, kanalizacji deszczowej, przyłączy gazowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, montaż małej architektury (ławki, barierki, stojaki rowerowe, itp.), a także na przebudowie lub zabezpieczeniu wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi Przeprowadzona będzie również wycinka oraz nasadzenie zieleni.

Usługi świadczone przez naszych ekspertów to m.in.:

 • pełnienie usługi Inspektora Kontraktu
 • świadczenie usług nadzoru inwestorskiego
 • sporządzenie listy braków lub innych wad dokumentacji projektowej
 • opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
 • aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego
 • opracowanie protokołu przekazania terenu budowy
 • weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych
 • administrowanie kontraktem
 • przeprowadzanie odbiorów robót
 • weryfikowanie robót dodatkowych
 • organizowanie Rad Budowy
 • analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców
 • weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę Robót
 • weryfikacja rozliczeń budowy sporządzonych przez Wykonawcę
 • przedkładanie raportów okresowych Inspektora Kontraktu dla Zamawiającego
 • przedłożenie raportu otwarcia
 • weryfikację raportów przygotowanych przez Wykonawcę Robót.