ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Przybyszewskiego w Łodzi / 2022 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Przybyszewskiego w Łodzi / 2022 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Przybyszewskiego w Łodzi / 2022 - 2024

08.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”.

Nasi specjaliści będą realizować nadzór w następujących obszarach: rozliczenia, roboty drogowo-torowe, roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty ciepłowniczo-gazowe, geodezja, zieleń, materiały (technolog).

Jest to pierwsza okazja do współpracy SAFEGE z tym Zamawiającym, a jednocześnie kolejny projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego, gdzie również od lat mamy biuro.

Przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego o długości 1,3 km wpłynie na ulepszenie infrastruktury miejskiej, jak również podniesie komfortu życia mieszkańców.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu unijnego pod nazwą „Program Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego – Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktu Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.