ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Wołkowyskiej oraz rozbudowa skrzyżowania...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Wołkowyskiej oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Wołkowyskiej i Arcybiskupa Baraniaka z budową drogi 19kD-D w Poznaniu / 2021 - 2022

SEKTORY: budownictwo,
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Wołkowyskiej oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Wołkowyskiej i Arcybiskupa Baraniaka z budową drogi 19kD-D w Poznaniu / 2021 - 2022

01.02.2021 podpisaliśmy z firmą UWI Inwestycje S.A. z Poznania kontrakt na zarządzanie projektem, doradztwo techniczne oraz usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Wołkowyskiej oraz rozbudowa skrzyżowania ulic Wołkowyskiej i arcybiskupa Baraniaka wraz z budową drogi 19kD-D w Poznaniu”.

UWI Inwestycje S.A. to poznański deweloper z ponad 28-letnim doświadczeniem. W ramach tej inwestycji dla niego Specjaliści z SAFEGE zajmą się m.in.:

 • wsparciem w sprawach formalnych oraz w planowaniu procesu inwestycyjnego
 • doradztwem na etapie prowadzenia przetargu
 • zarządzaniem wszelkiego rodzaju zmianami związanymi z projektem
 • zapewnieniem jakości robót, projektowania i kontraktowania robót
 • monitorowaniem harmonogramu Inwestycji
 • kontrolą i rozliczeniem kosztów Inwestycji
 • przepływem informacji / obiegiem dokumentów
 • zarządzaniem ryzykiem
 • raportowaniem Zamawiającemu o przebiegu procesu inwestycji
 • kontrolą wykonywania obowiązków umownych przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
 • sprawowaniem funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w tym doradztwa technicznego w branżach drogowej, elektrycznej, sanitarnej wod-kan-gaz, teletechnicznej, ochrony środowiska
 • uczestnictwem w kontrolach i odbiorach
 • uczestnictwem w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej
 • przygotowaniem protokołu przejęcia.

Inwestycja realizowana będzie z podziałem na następujące etapy:

 • budowa chodnika w części zachodniej – etap I
 • przebudowa ul. Wołkowyskiej – etap II
 • skrzyżowanie ul. Wołkowyska / Baraniaka – etap III
 • budowa drogi z sieciami do budynków (woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) – etap IV.