ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017

21.12.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą  Volkswagen Polska Sp. z o.o na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu pod nazwą „PRZENIESIENIE I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI WÓD OPADOWYCH DLA VW-POZNAŃ – Z1”.

  • Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie zakładu nr 1 Volkswagen Polska oraz wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe odprowadzane z terenu zakładu przy ul. Warszawskiej do odbiornika – rzeki Cybiny.
  • Przeniesienie oczyszczalni ma związek z planami budowy nowej hali produkcyjnej i co za tym idzie - ze zwiększonym zrzutem wód deszczowych z terenów fabryki.
  • Nowa oczyszczalnia będzie się składać z dwóch niezależnie działających ciągów technologicznych o długości ok. 900 m, zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji deszczowej przebiegających wzdłuż zakładu, co zagwarantuje  bezpieczne czyszczenie oraz odprowadzenie wód opadowych w ilości max. q=3552 l/s.
  • Każdy z projektowanych układów oczyszczani będzie złożony z odcinka nowego kolektora KD, układu piaskowników i separatorów. W przypadku wystąpienia awarii centralny system monitoringu i zarządzania pozwoli na szybkie zamknięcie odpływu z terenu zakładu. Sieć KD wraz z urządzeniami wyposażona będzie w zasuwy z napędami ręcznymi i elektrycznymi oraz sondy umożliwiające monitoring czasu pracy i zdalne sterowanie.
  • Całość projektowanych urządzeń zostanie zlokalizowana pod ziemią.