ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przywrócenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do stanu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przywrócenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do stanu odpowiadającego jego pierwotnemu przeznaczeniu po okresie funkcjonowania szpitala tymczasowego / 2021

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Przywrócenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do stanu odpowiadającego jego pierwotnemu przeznaczeniu po okresie funkcjonowania szpitala tymczasowego / 2021

06.09.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z przywróceniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do stanu odpowiadającego jego pierwotnemu przeznaczeniu po okresie funkcjonowania szpitala tymczasowego.

Do zakresu obowiązków specjalistów SAFEGE będzie należało m.in.:

  • kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, materiałów i urządzeń
  • kontrola zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
  • sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji
  • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania wad.

Szpital po swoim otwarciu funkcjonował jako szpital tymczasowy. Stan odpowiadający pierwotnemu przeznaczeniu opisany jest szczegółowo TUTAJ.