ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: RE Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów...

INŻYNIER KONTRAKTU: RE Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli / 2020 -2023

INŻYNIER KONTRAKTU: RE Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli / 2020 -2023

30.01.2020 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Nowej Soli na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „RE Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”. Jest to kolejny projekt rewitalizacji nadzorowany przez specjalistów z SAFEGE (po np. rewitalizacji strefy poprzemysłowej Nowe Gliwice).

Założeniem tego projektu jest wykreowanie wspólnej przestrzeni publicznej na terenie byłej fabryki. Inwestycja przewiduje budowę:

  • nowych sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, oświetlenie),
  • przebudowę i usunięcie kolizji sieci istniejących,
  • rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej,
  • ok. 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe,
  • zadaszonych miejsc parkingowych dla skuterów i rowerów,
  • odbudowę nawierzchni drogowej wraz z budową systemu ciągów dla pieszych i pieszo-rowerowych
  • zagospodarowanie istniejących terenów zielonych.

W odnowionym Parku Odra zostanie zbudowana muszla koncertowa, a na nowym placu przed budynkiem powstanie fontanna posadzkowa.

Projekt jest realizowany w ramach zadań wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016 -2023.