ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Kopernik w Toruniu / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Kopernik w Toruniu / 2022 - 2023

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Kopernik w Toruniu / 2022 - 2023

05.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie usług Inwestora Zastępczego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji pod nazwą: "Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową części pomieszczeń kondygnacji I, II, III, IV piętra hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 w zakresie modernizacji wewnętrznej pełnobranżowej (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, nisko-prądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem remontowanych pomieszczeń do standardu 3* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie hoteli i innych obiektów w których świadczone są usługi na usługi hotelowe" wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Dzięki podniesieniu standardu hotelu oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przyczynimy się do zwiększenia ilości jego klientów i, co za tym idzie, zwiększenia ilości turystów poznających to piękne zabytkowe miasto.

To już druga nasza współpraca z tym klientem.