ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy...

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia - Sochaczew / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia - Sochaczew / 2012 - 2013

Kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu nr 1: „Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia", realizowanego w ramach Projektu pt.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew" - Etap I".

W skład tego projektu weszły remonty, modernizacje lub budowy następujących elementów:

  • Budynku Krat
  • Piaskownika   z odtłuszczeniem
  • Osadników wtórnych
  • Modernizacja układu energetycznego
  • Instalacji (sieć) wody technologicznej
  • Placu składowania osadu
  • Roboty drogowe
  • Kanalizacja deszczowa
  • Wodociąg
  • Kanalizacja sanitarna