ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remont kanalizacji w Radlinie / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont kanalizacji w Radlinie / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont kanalizacji w Radlinie / 2016

31.03.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Radlin na obsługę inwestorską dla zadania „Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie”.

Nasz nadzór obejmie modernizację kanalizacji deszczowej na odcinku od studni KD1 do studni KD17. Przedsięwzięcie obejmuje m. in.:

  • rozbiórkę 16 studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, do głębokości 3 m;
  • budowę 17 studni rewizyjnych fi 2000 mm na kanale deszczowym, o głębokości 3 m;
  • budowę 3 studzienek ściekowych ulicznych
  • i podwórzowych fi 500 mm;
  • zabezpieczenie torów linii 3-torowej na czas budowy kanalizacji poprzez wykonanie konstrukcji odciążających z wiązek szynowych.